Cáp vải bản tròn

Cáp vải bản tròn

Xuất xứ: Việt Nam – Thương hiệu: Dragon
Xuất xứ: Korea

Danh mục:

Mục đích sử dụng: được sử dụng trong công nghiệp xếp dỡ, nâng hạ và vận chuyển hàng hoá
Nhãn hiệu : Dragon – Việt Nam
Loại:
• Cáp vải bản tròn – Loại hai đầu mắt (round sling – eye to eye)
• Cáp vải bản tròn – Loại vòng tròn ( round sling – endless)
Hệ số an toàn: 7:1

 

TOP

X