BỘ TARO 41 CHI TIẾT CỦA NHẬT HÀNG SKC

BỘ TARO 41 CHI TIẾT CỦA NHẬT HÀNG SKC

  • 1 dưỡng đo ren
  • 1 vít dẹp
  • 1 tay quay tarô
  • 2 tay quay chữ T
  • 34 mũi tarô ren trong
  • Bàn (M3~M12)
  •  

TOP

X