Găng tay da hàn ngắn

Giá liên hệ

Vật liệu : Da
Nhà sản xuất : Việt Nam
Sản phẩm của : Việt Nam

Vật liệu : da thuộc
Loại găng : găng tay da hàn ngắn
Độ dày : 1.3 – 1.5 mm
Chiều dài : 24 cm