Bộ cờ lê 2 đầu miệng Sata 09029

Giá liên hệ

Model 09029
Kích cỡ: 6x7mm, 8x10mm, 10x12mm, 11x13mm,12x14mm, 14x17mm,17x19mm, 19x21mm,21x23mm, 22x24mm,23x26mm, 24x27mm, 30x32mm
Chi tiết: 13 cái
Khối lượng: 3.8 kg